20. feb, 2019

Cellegift dag for dag:

20. feb. 2019 Cellegift 2. årgang, 3. dose, dag 20 etter påfylling:

I dag var det grytidlig opp for å dusje og spise frokost før turen bar til Drammen Sykehus. Blodprøver ble tatt kl. 09.00. Avtalen med kreftlegen var at han skulle vurdere resultatet; PSA (målingen for kreftens aktivitet) var fortsatt økende eller om den hadde begynt å stagnere. Jeg skulle så få beskjed i morgen (torsdag 21. feb.) om jeg skulle taes av cellegiften eller om jeg skulle skifte preparat.

Overraskende nok ringte legen meg allerede kl. 12 i dag og fortalte at PSA endelig hadde begynt å gå litt nedover. Siste måling for 3 uker siden var 53, nå var den blitt 41. Dette var svært overraskende og positivt i forholdt til den følelsen jeg har hatt under denne kuren.

Altså positivt i og for seg, men den bør ikke være stort over 1...

Kvelden ble tilbragt på korøvelse og så hjem med litt sår hals, men glad og fornøyd.

Heldigvis har Torild kommet hjem fra fjellet og jammen har vår kjære Anita, min søster, kommet på overnattingsbesøk!

Da går det mot dose 4 i morgen med samme gift som før.